I edycja LED

Opracowali: JACEK MARSZAŁEK I SEWERYN SZWAROCKI

1. STOWARZYSZENIE KOLIBER

Stowarzyszenie KoLiber to ogólnopolska organizacja łącząca młodych ludzi o zainteresowaniach społeczno-ekonomicznych. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia zawartych w Statucie jest pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji młodym ludziom tak aby przygotować ich do pełnienia ważnych funkcji społecznych i zawodowych w przyszłości.

LATAJĄCY UNIWERSYTET KOLIBRA:

W ramach projektu „Latający Uniwersytet KoLibra” odwiedziliśmy już wiele szkół w całej Polsce z różnego typu wykładami prowadzonymi zarówno przez członków Stowarzyszenia jak i przez zaproszonych gości. Choć we wcześniejszych latach docieraliśmy przede wszystkim do młodzieży starszej, w nadchodzącym roku szkolnym przygotowaliśmy ciekawą ofertę również dla dzieci ze szkół podstawowych.

DLACZEGO SZKOŁA PODSTAWOWA:

Choć ekonomia kojarzy się często ze skomplikowanymi analizami wymagającymi wysokiej znajomości matematyki, tak naprawdę prawa jakimi rządzi się ekonomia stosuje na co dzień nieświadomie każdy z nas – nawet dzieci dokonując codziennych wyborów, robiąc zakupy czy współpracując w grupie rówieśników. Warto więc, aby dzieci już od najmłodszych lat potrafili prawidłowo oceniać obserwowane zdarzenia, wyciągać z nich racjonalne wnioski i dokonywać dobrych, racjonalnych wyborów dotyczących alokacji czasu, pieniędzy czy podziału pracy.

Obecnie edukacja ekonomiczna w polskich szkołach praktycznie nie istnieje. Jej szczątkową postacią są zajęcia z podstaw przedsiębiorczości w szkołach średnich, ale te ze względu na swoją formę nie przyczyniają się do wzrostu popularności tej dziedziny nauki wśród młodzieży. Dlatego uważamy, iż naukę ekonomii, dostosowaną formą i treścią do wieku ucznia, należy rozpocząć możliwe wcześnie, aby w toku swej edukacji mógł on rozszerzać swoją wiedzę na ten temat, bazując na uzyskanych wcześniej podstawach. Dzięki naszemu programowi młody człowiek zostanie wyposażony w bardzo użyteczną wiedzę, którą będzie mógł stosować na co dzień, w każdym etapie swojego życia.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami projektu i zwracamy się z prośbą o umożliwienie poprowadzenia lekcji ekonomii w Państwa szkole.

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTU

WIZJA:

 • Dzięki uczestnictwu w zajęciach, dzieci poznają podstawowe prawa rządzące ekonomią. Mogą poprzez zabawy dowiedzieć się, iż prawa te są obecne także w działaniach małych dzieci.
 • Dzieci wyposażone zostają w pewną wiedzę, na bazie której mogą dalej poznawać naukę ekonomii, na stopniowo rozszerzanym poziomie.
 • Sam projekt staje się przyczynkiem do szerszej działalności na polu edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży oraz rozpowszechniania tego typu kształcenia.

ZAŁOŻENIA:

 • nauka przez zabawę – integralnym elementem każdej z lekcji będzie interaktywna zabawa, która poprzez konkretny przykład pozwoli dzieciom poznać pewne reguły ekonomiczne; jest to naszym zdaniem najodpowiedniejsza forma zajęć na wczesnym etapie nauki, jednocześnie pozwalająca na większe zainteresowanie przedmiotem dzieci
 • przewidzianych jest 9 do 10 lekcji po 30-45 min – każda z lekcji odbywałaby się raz w miesiącu, zaczynając od września 2011 r.
 • lekcje obejmą jedną klasę, na cały rok szkolny
 • treści lekcji oraz zabawy zostaną opracowane we współpracy z osobami posiadającymi odpowiednie  doświadczenie pedagogiczne i ekonomiczne, co pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości merytorycznej zajęć
 • lekcje prowadzone będą przez dyplomowanych magistrów ekonomii – absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy są członkami naszego Stowarzyszenia

PROPONOWANE TEMATY LEKCJI:

 1. Czym zajmuje się ekonomia? Ekonomia w oczach dziecka.
 2. Co to jest i skąd się bierze wartość?
 3. Po co i jak pracować? O korzyściach podziału pracy.
 4. Dlaczego się wymieniamy? O wymianie dóbr i usług.
 5. Skąd się wziął i czym jest pieniądz?
 6. Jak najlepiej organizować swoje działania?
 7. To należy do mnie. O roli własności.
 8. Wszyscy płacimy podatki.
 9. Czy lubimy ze sobą konkurować? O rywalizacji nie tylko w gospodarce.
 10. A jeśli kogoś nie stać? O roli dobroczynności.