Lekcja 1: ”Interwencjonizm, czyli co widać a czego nie widać“

Konspekt lekcyjny

1. Przedstwaienie stowarzyszenia KoLiber:

 • Cele
 • Działalność

2. Przedstawienie tematu:

 • Cel lekcji.
 • Co to jest interwencjonizm – pytanie do klasy.
 • Jakie mogą być narzędzia pozwalające realizować politykę interwencjonizmu. Pytania do klasy.

3. Omówienie tematu

 • Przykłady stosowania interwencjonizmu:
  • polityka New Deal w USA w czasie wielkiego kryzysu lat 30
  • polityka narodowosocjalistycznej III Rzeszy Niemieckiej w latach 30. XX wieku
  • plan Marshalla w państwach Europy Zachodniej
  • gospodarka w Unii Europejskiej.
 • Trzy podejścia do interwencjonizmu (omówienie podstawowych założeń i różnic):
  • Keynesizm – John Maynard Keynes
  • Monetaryzm – Milton Friedman
  • Szkoła austriacka – Ludwig von Mises.
 • Omówienie regulacji wraz z konkretnymi przykładami z Polski.
  • działanie teoretyczne (cel jawny)
  • działanie praktyczne
  • beneficjent (cel ukryty).

4. Podsumowanie tematu

5. Dyskusja

w trakcie lekcji będzie wyświetlana prezentacja

Konspekty lekcyjne: 

Lekcja 1: Interwencjonizm, czyli co widać a czego nie widać

Lekcja 2: ”Pieniądze – czy rozumiem jak działają?“

Lekcja 3: Dług publiczny