Lekcja 2: ”Pieniądze – czy rozumiem jak działają?“

1. Przedstawienie Stowarzyszenia KoLiber

 • Cele
 • Działalność

2. Wprowadzenie do tematu

 • pytania wprowadzające: „Co to jest pieniądz?” „Po co nam pieniądze”? „Dlaczego są takie ważne w życiu, gospodarce?” „Czy pieniądze to synonim bogactwa?” „Co może pełnić funkcję pieniądza”
 • odkrycie we wspólnej dyskusji najważniejszych funkcji pieniądza oraz motywów jego posiadania

3. Omówienie tematu

 • Skąd się bierze pieniądz?
  • wyjaśnienie mechanizmu kreacji pieniądza przez system bankowy
 • Czy wartość pieniądza może ulegać zmianie?
  • co to jest siła nabywcza pieniądza
  • jak stopy procentowe wpływają na nasze portfele
  • wartość bieżąca i przyszła
 • Inflacja i jej źródła: strona popytowa i kosztowa
  • czy inflacja jest dobra dla gospodarki?
  • czy na inflacji można zarobić?
  • czy wzrost cen produktów może doprowadzić do wzrostu sprzedaży? Kiedy?
 • Zjawisko iluzji pieniądza

4. Podsumowanie tematu

5. Pytania

OCZEKIWANE REZULTATY
Po zajęciach uczeń:

 • rozumie takie pojęcia jak: pieniądz, stopa procentowa, wartość bieżąca, wartość przyszła, inflacja,
 • potrafi odróżnić wielkości nominalne od realnych
 • potrafi wyjaśnić, w jaki sposób banki komercyjne przyczyniają się do kreacji pieniądza
 • wie, jakich instrumentów używa bank centralny w celu kontroli ilości pieniądza w gospodarce
 • umie wyjaśnić, jakie znacznie dla gospodarki ma pieniądz;

Konspekty lekcyjne: 

Lekcja 1: Interwencjonizm, czyli co widać a czego nie widać

Lekcja 2: ”Pieniądze – czy rozumiem jak działają?“

Lekcja 3: Dług publiczny