Podsumowanie 2011 roku

Latający Uniwersytet KoLibra
Stowarzyszenie KoLiber
Podsumowanie 2011 roku

W 2011 roku udało się przeprowadzić 40 lekcji w ramach projektu LUK. 

Czerwiec

Tarnów (M.K. , S.S.)
II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie (4 lekcje)
VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie (4 lekcje)

Październik

Warszawa (J.K. , M.K. , S.S.)
XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (10 lekcji)
XLI LO im. Joachima Lelewela w Warszawie

Listopad

Warszawa  (J.K. , M.K.)
VI LO im.Tadeusza Reytana w Warszawie  (12 lekcji)

Lublin (J.K.  , M.K.)
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (4 lekcjie)
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie (4 lekcje)

Grudzień

Poznań (W.Ż.)
Gimnazjum w Skórzewie

Zapraszali:
Kacper Chołody – Lubelski oddział KoLibra,
Tarnowski oddział KoLibra,
Piotr Głogowski – nauczyciel (LO im. Czackiego, LO im. Reytana)
Paweł Kołodziejczyk – nauczyciel (LO im. Lelewela)

Prowadzili:
Jakub Kulesza               –              „Interwencjonizm Państwowy”
Marcin Kamiński         –              „Dług Publiczny”
Seweryn Szwarocki     –              „Pieniądze – czy rozumiem jak działają”
Wojciech Żmijewski    –              „Idee KoLibra i odpowiedzialne postawy obywatelskie”