Komunikat

W związku z trwającą kampanią wyborczą, informujemy, że na prowadzonych przez nas zajęciach unikamy tematów z bieżącej polityki. Apolityczność ta nie jest próbą zachowania neutralności światopoglądowej a wynikiem założeń i specyfiki całej akcji. Staramy się omawiać te zagadnienia, które mają duży wpływ na życie w społeczeństwie obywatelskim a które z powodu małej wiedzy i kompetencji polityków, nieobecne  są w Polskiej debacie publicznej. Błahymi sporami toczonymi przez polityków przed każdymi wyborami się natomiast nie zajmujemy.