Po wakacyjnej przerwie Latający Uniwersytet KoLibra znów zagościł w szkołach średnich. Tym razem nasze zajęcia przeprowadziliśmy w XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Na temat długu publicznego, pieniądza i interwencjonizmu państwowego rozmawialiśmy z uczniami wszystkich klas trzecich. Uczniowie dowiedzieli się między innymi o skali zadłużenia kraju, o roli stóp procentowych oraz o narzędziach do prowadzenia polityki interwencjonistycznej przez państwo.


Następne lekcje będziemy prowadzić w “Reytanie”